dokonalý život

Byliny, poradenství 

Léčivé byliny používali naši předkové již od nepaměti. Postupně je začali lépe poznávat a využívat jejich léčivých schopností. Ve volné přírodě jich v té době rostlo bezpočet. Krásné přírody nám postupně ubývá a využití léčivé síly bylin je možnost, jak omezit používání syntetických léků, vždy po konzultaci se svým lékařem.

Na spánek a nervozitu

Na ledviny, močový měchýř

Na bolestivou menstruaci

Proti nadýmání

Proti zácpě 

Bělotok

Bolesti hlavy

Astra valent aliquid, plus pia vota valent"

Zde jsou základní doporučení a pravidla pro používání bylin:

- Pokud jsou živiny v potravě v potřebném množství, umožnují zachovávat odolnost a výkonnost organismu, pokud je nadbytek nebo nedostatek, způsobují organismu menší či větší problémy. 

- Po staletí se doporučuje částečný půst jednou za týden a předvelikonoční půst jednou za rok.

- Důležité je při léčbě dodržovat pitný režim a pravdelnou chůzi.

- Obyčejná zelenina a ovoce jsou nejdůležitějšímí strážci zdraví. Důležitá je i vláknina v potravě.

- Vybrané byliny nemají mít škodlivý účinek na naše hlavní orgány např. srdce, ledviny, játra aj.

- Bylinami bychom neměli zatěžovat náš detoxikační systém, např. únava a omámení aj.

- Pozor na závislost, aby výsledek nebyl ještě horší, než před započetím léčby, např. nespavost, na sladké aj. zavislot jsme si nějak vybudovali, takže stejným způsobem se jí můžeme zbavit..

- Užívaním bylin se syntetickým preparátem, může dojít k nežádoucímu zesílení účinku léku, nebo snížení účinnosti!

- Účinnost závisí v první řadě na výběru správných bylin a terapie pro dotyčného, dle jeho dispozic, jak fyzických, psychických (duševních) a sociálních.

- Je potřeba vždy si vyzkoušet jednodruhové čaje a potom si je namíchat dle potřeby vašeho těla.

- Doporučuji vždy konzultovat léčbu se svým lékařem, aby se preparáty vzájemně neovlivňovaly.

 

Na spánek a nervozitu

Na ledviny, močový měchýř

Na bolestivou menstruaci

Proti nadýmání

Proti zácpě 

Bělotok

Bolesti hlavy

Copyright © 2010-2019  Email  Autorská práva Kontakt