dokonalý život

Etapy života 

Duchovní poznání ve svém vnitřním světě, je to nejdůležitější. Je to celoživotní práce na otisku sama sebe, který zde zanecháváme. Dokonalý život máme v sobě, a proto můžeme tuto cestu pozměnit k dobrému, když jí nebudeme hledat u druhých, ale uvnitř sama sebe a potom pomocí druhým, pokud nepoznáme sebe neměli bychom radit druhým. Cesta života je ovládána planetami, znamením, věkem a hlavně naším postojem ke svému fyzickému a duchovnímu tělu.

 

1-6 LET - ZROZENÍ, POČÁTEK TOHO CO MÁ V SOBĚ, VĚK TRUCOVÁNÍ, UPEVŇOVÁNÍ VLASTNÍHO JÁ (NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO SPRÁVNÝ VÝVOJ, LÁSKYPLNĚ VYSVĚTLOVAT A DÁVAT HRANICE, ALE I CHVÁLIT)

6-12 LET - NASTÁVÁ VÝVOJ, MUSÍME SE POSTARAT O TO PODSTATNÉ, ABY MĚLO KOUZLO DOMOVA, STANOVIŠTĚ, HODNOCENÍ PROSTŘEDÍ, PŘEDPUBERTÁLNÍ VĚK.

12-18 LET - PUBERTA NÁM DÁVÁ CESTU K OKOLÍ, MOJI BLIŽNÍ, SOUSEDÉ, ŠKOLA, ŠIRŠÍ NABÝVÁNÍ VĚDOMOSTÍ, ZKUŠENOSTÍ, ABYCH VĚDĚL JAK TO POUŽÍT. 

18-24 LET - VYTVÁŘENÍ IDEÁLŮ A VŮLE. VSTUP DO DOSPĚLOSTI, VSTUP DO MANŽELSTVÍ, MĚL BYCH RODINU UŽIVIT, MĚL BYCH BÝT SVŮJ, ABYCH TO MOHL STRÁVIT, TENDENCE ODEJÍT.

24-30 LET - VLASTNÍ ZKUŠENOSTI, VYTVÁŘENÍ EXISTENCE, KRIZE V MILOSTNÝCH VZTAZÍCH, FYZICKÉ MAXIMUM VÝKONŮ.

30-36 LET - BOJ O EXISTENCI, PROSAZOVÁNÍ OSOBNOSTI, MĚL BYCH UŽ PODNIKAT, NĚCO DĚLAT, MŮJ VZTAH  K VOLNÉMU ČASU, JESTLI BUDU S RODINOU, CO BUDU DĚLAT, REVIZE ZPŮSOBU ŽIVOTA.  

36-42 LET - OBRATY V ŽIVOTĚ, VRCHOL ŽIVOTNÍ VITALITY, MÁM PRVNÍ ZKUŠENOSTI, CO SIS NADROBIL TO SI TAKÉ SNĚZ, PRVNÍ OČISTA, ZAMEŤ SI PŘED SVÝM PRAHEM, POSLOUŽIT SOBĚ A DRUHÝM, MYSLET NA SVÉ ZDRAVÍ DALŠÍCH 7 LET, UDRŽET PÉČI O SVÉ ZDRAVÍ A DUŠI.

42-48 LET - OSVOBOZENÍ OD SVÉHO JÁ, NOVÁ ORIENTACE MANŽELSTVÍ, RODINY, ZAMĚSTNÁNÍ, KRIZE, FRUSTRACE, OBDOBÍ OBNOVY.

48-54 LET - JE TO ČAS, KDY SI MUSÍM VYČISTIT SVŮJ STŮL, FILOZOFICKÁ FÁZE, TRANSFORMACE, KRIZE SMYSLU ŽIVOTA, VYBUDOVÁNÍ DUCHOVNÍHO SVĚTA HODNOT, VÁŽIT SI ŽIVOTA.

54-60 LET - VRCHOLNÝ BOD NAPLNĚNÍ TOHO CO ČLOVĚK ČEKAL OD ŽIVOTA, KRIZE VEDOUCÍ K IZOLACI!!, ODLOUČENÍ SE OD MLADÉ GENERACE.

60-66LET - SKLIZEŇ PLODŮ ŽIVOTA, VĚK MEMOÁRŮ, CESTA DUCHA, MÍŘIT KE HVĚZDÁM, ZAČÁTEK PROCESU STÁRNUTÍ

66-72 LET - ABY NAŠE POSTAVENÍ BYLO ÚCTIHODNÉ, NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ POSTATA, POTÍŽE SE ZDRAVÍM, NALEZENÍ SMYSLU STÁŘÍ - NOVÁ ORIENTACE

72-76 LET - PODOBNÉ JAK U 1-6, OČISTA TYPU REVOLUČNÍHO, VYFOUKAT ROZNÉST, DÁT TO PRYČ, DRUHÁ MÍZA, ZMĚNIT TO. PUSTIT SE DO VĚCÍ

76 a výše LET - UCTIHODNÝ VĚK, ŽIVOT SE ODEVZDÁVÁ, NEMÍT DLUHY, NEMÍT TÍŽI, VYPUSTIT A ODPUSTIT 

 

 

 

Copyright © 2010-2019  Email  Autorská práva Kontakt