dokonalý život

 Meridián jinový pojivový  

Fyzické projevy nerovnováhy

 • nadýmání
 • křeče
 • zvracení
 • průjmy
 • poruchy trávení
 
 • bolesti u srdce
 • angina pectoris
 • hypertenze
 • pocit těžkých nohou
   
     

Psychické projevy nerovnováhy

 • nervové vyčerpání
 • psychické potíže
 • bázlivost
 • tíseň
 • úzkost
 
 • popudlivost
 • vznětlivost
 • truchlivost
 • plačtivost
 • žvanivost
 • zapomnětlivost
   
     

Ovlivňuje  

Rozhojňuje a akumuluje výživovou energii uvnitř těla. Tvoří vzájemně se doplňující dvojici s meridiánem jangovým pojivovým. Reguluje tok energie v jinových drahách a pomáhá koordinaci a rovnováze mezi jinovými dráhami. Je spojena s vyživující energií.

Jinová párová dráha. Vede od vnitřní plochy lýtek, devátého bodu ledvin přes slabiny, kde se dostává do kontaktu s dráhami jater, ledvin, sleziny a žaludku. Dále přes postranní část těla, křížem na druhou stranu hrdla až k jazyku.

Copyright © 2010-2019  Email  Autorská práva Kontakt