dokonalý život

Meridián osrdečníku 

Fyzické projevy nerovnováhy

 • bolesti v hrudní krajině
 • angina pectoris
 • srdeční palpitace
 • bolesti břicha v oblasti malé pánve
 • zarudnutí tváří
 • pocení v podpaží
 
 • spasmy a kontraktury v oblasti horní končetiny
 • pocity horkosti v dlaních
 • zežloutnutí očního bělma
 • bolesti v průběhu dráhy
     

Psychické projevy nerovnováhy

 • sklon k nezadržitelnému ustavičnému smíchu
 • podrážděnost
 • duševní neklid
 • neurózy
 
 • citová labilita
 • neschopnost odpustit sám sobě
 • neschopnost upřímnosti a lásky k sobě samému
 • maniakální psychózy
     

Poznámka: Je zde velká podobnost příznaků s dráhou srdce.

Ovlivňuje

 

Jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku k ruce. Začíná uprostřed hrudi, prochází osrdečníkem, klesá přes bránici dolů a propojuje mezi sebou tři zářiče. Její povrchová větev jde ze středu hrudi přes bradavku k podpaží a odtud klesá dolů po vnitřní straně ruky přes dlaň až na konec prostředníčku. Ze středu dlaně má malou odbočku, která končí na konci prsteníku.

Copyright © 2010-2019  Email  Autorská práva Kontakt