dokonalý život

Oční meditace  (cviky na uvolnění očí a zesílení očních svalů)

Vzhledem k stále větším potížím, které klienty postihují, popisuji níže cviky na uvolnění očí od tabletů, telefonů, počítačů:

Nezapomeňte, že pro zdravé oči je důležité posílit i játra a dodat tělu pozitivní energii. Je důležité se celkově zklidnit, např. meditací, hudbou, manuální prací, procházkou, prostě vypnout!

Info k cvičení: Pohyby jsou pomalé a pravidelné. Cvičení provádějte bez námahy a používejte co nejméně síly. Vždy při nácviku je nutno se nadechnout a po ukončení vydechnout, při cestě nahoru nadechnout a při cestě dolů vydechnout. Po několika pohybech zavřete oči a nechte je na několik vteřin odpočinout. Tento cvik můžete cvičit i při zavřených očích. Cviky procvičují oční svaly, ale provádí se tím i masáž oční bulvy. 

Důležité je před samotným cvičením očí uvolnit hlavu, zvedneme jí s nádechem a s výdechem pustíme volně dolů. To opakujeme 7x. Dále můžeme hlavou kroužit nahoru  vlevo s nádechem a dolů s výdechem a obráceně. Ideálně 7x. 

Pohyby očima nahoru dolů, oči mírně povolte a pohybujte jimi nahoru a snažte se podívat na kořen nosu, pak opět dolů. Provádějte alespoň 7x.

Očima pohybujte zprava doleva pomalými  pohyby 180° . Provádějte alespoň 7x.

Očima pohybujte zleva doprava pomalými  pohyby 180° . Provádějte alespoň 7x.

Úhlopříčné pohyby, podíváme se intenzívně vpravo nahoru, pak vlevo dolu, pak vlevo nahoru, pak vpravo dolu. Provádějte alespoň 7x.

Při kroužení očima, vytváříme intenzívní kruhy směrem doprava  7x a doleva 7x . Při cestě nahoru se nadechujeme a při cestě dolů vydechujeme.

Cvičením takto svaly uvolníte a zesílíte. Budete se citít uvolnění a šťastní. Doporučuji každé 2 hodiny, pokud možno odejít od počítače, tabletu, televize  a podívat se do dálky a zpět na blízko, anebo pokud možnost není, prohlédnout prostor kde pracujete, oči se uvolní a vy také.

Dále doporučuji tuto knihu: "Šance pro oči" , Meir Schneider 10 kroků k nápravě zraku vlastními silami

Další cviky ostatních tvůrců:

Cvičení pro oční čočku - akomodace zraku
Natáhneme pravou ruku před sebe, zvedneme hřbet ruky a zadíváme se na nehet prostředního prstu. Nyní ruku pomalu přibližujeme až do blízkosti oka. Poté ji vzdálíme, až je ruka opět natažena, neustále pozorujeme prostřední prst a tuto nataženou ruku otáčíme do pravé krajní polohy, při tom se díváme stále na prst. Ruku pak vrátíme do přední polohy. Totéž provádíme levou rukou. Lze opakovat.

Batesova cvičení zraku:
Následující pokyny jsou určeny těm, kteří chtějí cvičení provádět:
-          Cvičte pravidelně-úspěch se nedostaví bez vytrvalosti.
-          Při cvičení se co nejvíc uvolněte: ztuhlý krk nebo napětí ramenních svalů ztěžují relaxaci očí.
-          Čtěte při dobrém osvětlení, často mrkejte a na konci každé stránky na chvíli vzhlédněte.
-          Používáte-li přístroje s obrazovkou, dopřejte očím po každých dvanácti minutách jednu minutu odpočinek- nejlépe tak, že k očím přiložíte dlaně.
-          Neprovádějte cvičení při nasazených brýlích či kontaktních čočkách.
-          Nepřetěžujte ani nepřepínejte svůj zrak Batesovými cviky- jejich cílem je zmírnit napětí v očích a uvolnit je, nikoli je namáhat.
-          Nedělejte nic, co oči poškozuje nebo rozostřuje zrak – např. neseďte dlouhé hodiny u televize při zhasnutém světle.
 
Cvičení jsou vlastně pro oči tělocvikem, nikoli lékem, nejsou proto určena k léčbě očních chorob, jako např. ŠEDÉHO ZÁKALU či zeleného zákalu. V podobných případech bychom vždy měli vyhledat očního lékaře.
Komu může cvičení pomoci
Cvičení může být užitečné každému, ať už má zrak jakkoli dobrý či špatný.
Svépomoc
Jakmile se naučíte základní cvičení, můžete je snadno provádět doma nebo v práci. Ten nejjednodušší cvik – každých několik vteřin mrknout, aby se oči navlhčily -můžete dělat kdykoli.
 

Stanovisko klasického lékařství

Účinnost očních cvičení lze provádět při léčbě jen některých očních obtíží. Batesova metoda je velmi komplexní technika, a proto může být nesnadné ji aplikovat. Jednotlivá svědectví ovšem tvrdí, že je to metoda účinná.
 
 
 

Sedm očních cvičení dr. Batese

Těchto sedm očních cviků vypracoval dr. Bates v letech 1900-1931.
 

Vybavování si

Dlaněmi si zakryjeme oči a zkusíme si bez úsilí vybavit nějaký předmět, a to pokud možno podrobně a v jasných barvách. Podle dr. Batese přinejmenším jeden pacient zjistil, že se heho zrak zlepšil díky tomu, že si představoval krásný žlutý pryskyřník. Vybavování si věcí před vnitřním zrakem pomáhá lidem lépe vidět ve skutečnosti, řekl dr. Bates.
 

Přenášení pohledu

Nedíváme se upřeně na jedno místo ( k čemuž tíhnou ti, kteří nosí brýle ), ale přenášíme neustále pohled z jednoho předmětu na druhý. Oči se postupně odreagují, jejich pohyby zkrátí, a díky tomu uvidíme lépe.

 

Mrkání

Je dobré zvyknout si pravidelně mrkat, zvlášť nosíme-li brýle nebo kontaktní čočky. Při mrkání jednou či dvakrát každých deset vteřin se oči čistí a navlhčují.
 

Přikrývání očí dlaněmi

Posadíme se pohodlně ke stolu. Zavřeme oči, lokty si opřeme o polštář ležící před námi. Záda a krk držíme rovně, v jedné rovině s hlavou. Pak si zakryjeme oči – aniž bychom se jich dotýkali – pootevřenými dlaněmi. Myslíte na něco příjemného, např. na hezkou chvíli z dovolené, nebo posloucháme nějaký pořad v rádiu. Toto cvičení provádíme asi deset minut a nejméně dvakrát denně – nebo kdykoli, cítíme-li v očích únavu či bolest.
 

Zaostřování na blízko a na dálku

Před obličejem držíme dvě tužky nebo vlastní ukazováčky – jeden asi 75 milimetrů od tváře a druhý na délku paže. Obě oči zaostříme na jeden, pak mrkneme a zaostříme na druhý prst.
Cvičení několikrát zopakujeme a provádíme při každé vhodné příležitosti.
 

Oplachování

Každé ráno si ze všeho nejdřív dvacetkrát opláchneme zavřené oči nejprve teplou a potom opět dvacetkrát studenou vodou. Tak se v nich rozproudí krev. V obráceném pořadí opakujeme totéž těsně před spaním.
 

Kývání

Rozkročíme se a mírně se kýváme ze strany na stranu, oči se kolébají v souladu s pohybem těla. Uvědomujeme si, jak se oči pohybem uvolňují a jsou pružnější. Cvičení opakujeme, kdykoli je to možné. Jeho účinnost se obvykle ještě zvýší, posloucháme-li při něm hudbu.
Zdroj: Dr. Bates 1993
 

Copyright © 2010-2019  Email  Autorská práva Kontakt