Období Květen

15/05/2023

Květen naše vztahy docela přísným způsobem ověřuje a zkouší co vydržíme.  Mluvit,  mluvit,  tím můžeme probíhající změny ve vztazích pochopit. Nedusit to v sobě, mohlo by Vám to ublížit. Věnujte se činnostem, které Vás potěší na duchu. Nenechte se svést na cestu spáleniště. Jak se říká: „Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají.“

23/04/2023

Od Velikonoc na nás působí mnoho vlivů, období životních zkoušek našich vztahů, (rodinných i pracovních),  je to naše obroda, nepodléhejme panice, ale zvolněme a začněme bolesti prodýchávat z toho plynoucí, otevřeme svou duši a naplňme jí božskou láskou, abychom mohli být šťastní tady na Zemi. Nic pro nás nekončí, ba právě začíná, vše špatné je vždy pro něco nového dobré, nezapomínejme na to. Zkoušky jsou a budou, prosím pro  Vás o mnoho sil k obohacení sama sebe, znovuzrození je i v nás.