Období Duben

23/04/2023

Od Velikonoc na nás působí mnoho vlivů, období životních zkoušek našich vztahů, (rodinných i pracovních),  je to naše obroda, nepodléhejme panice, ale zvolněme a začněme bolesti prodýchávat z toho plynoucí, otevřeme svou duši a naplňme jí božskou láskou, abychom mohli být šťastní tady na Zemi. Nic pro nás nekončí, ba právě začíná, vše špatné je vždy pro něco nového dobré, nezapomínejme na to. Zkoušky jsou a budou, prosím pro  Vás o mnoho sil k obohacení sama sebe, znovuzrození je i v nás.