INFORMACE VE VIDEU SE NEMUSÍ LÍBIT VŠEM, ROZHOVORY JSOU PŘEDEM NEPŘIPRAVENÉ A TÍM PÁDEM SPONTÁNNÍ, MAJÍ LIDEM UKÁZAT CESTU, SMĚR,  VOLBU, ŽE POCHOPÍ, ROZHODNUTÍ JE VŽDY SVOBODNÉ. EVA SI PŘÁLA UDRŽET TRADICE, KTERÉ JSOU TADY TISÍCE LET, TAK POKRAČUJI.Všechna práva vyhrazena

Žádnou část webu není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv s výjimkou krátkých citací nebo odkazů na tyto stránky.