DÍKY VAŠÍ PODPOŘE JSOU NOVÉ STRÁNKY NA SVĚTĚ, PŘEHLEDNÉ, MÁM RADOST


Celoživotní praxe Filipa navazuje také na zkušenosti učitelky Evy. Je také vícero faktorů, které naše fyzické a psychické zdraví ovlivňují. Dar pomoci lidem je pro mě posláním, které jsem se už jako malý chlapec vnímal, ale nerozuměl jsem mu, až s pomocí mé učitelky, jsem připraven vám pomoci. Všichni co hledáme cestu mimo sebe samých, tam ji nikdy nenajdeme, protože my sami jsme tím co tvoříme na této planetě. Náš život a láska sama k sobě je důležitá, vážit si života, protože základem každé změny je rozhodnutí něco učinit, bez toho je každá snaha marná. 

Samozřejmě není v mých silách vyhovět všem, proto ti kdo čekají, že se něco změní bez jejich pomoci, tak to nejsem schopen vyřešit, klient většinou přichází s diagnózou a ví co má ode mě očekávat, můžete si proto napsat e.mail a neplýtvat mým časem, který věnuji lidem s pomocí, viz reference.


Recept na početí


Rád vám pomohu se svými letitými zkušenosti nejen pod vedením mé učitelky Evy Moučkové. Změna stavu k nemoci, je ovlivněna naší psychikou a sociálním prostředím, kde žijeme, neláska k sama sobě a nezdravé letité stravování a stresy. Je možno udělat změnu.


Je možné si domluvit individuální konzultace u vás, např. měření zón, hledání pramenů vody, kontrola pozemku před koupí nebo stavbou domu, pročistění domu po zemřelém aj. V případě že onemocní jeden člen rodiny po nastěhování do nového bytu, domu po cca. 2-3 měsících, volejte prosím na konzultaci. 

                                                                


Možnost domluvit individuální setkání, přednášku, volejte nebo pište na e-mail, cena dle dohody, (602 202 223 nebo pište info@dokonalyzivot.cz)

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.