představení Filipa

Obchodní podmínky a ochrana dat pořádání semináře a dodržování pravidel a pořádku účastníků

Osobní údaje klientů, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících jsou použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodního vztahu a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní data v objednávce, (předobjednávce) jsou okamžitě po vyřízení objednávky bezpečně zrušena a vymazána.


Termín SEMINÁŘE je závazný, je možnost ho přenechat někomu jinému, oznámit jméno dotyčného a kontakt nejpozději dva dny předem, nebo dle domluvy na emailu: seminare@filiptomas.cz

Každá předobjednávka, která je zaplacena se považuje za závaznou.


Lze ho zrušit nejpozději 72 hodin před započetím semináře ze zdravotních důvodů, Pokud byla již provedena platba, bude do 3 dnů finanččástka okamžitě vrácena na účet, po poskytnutí a upřesnění adresy klientem, buď telefonicky nebo 

e-mailem: seminare@filiptomas.cz


Na seminářích je zakázáno používat elektronických zařízení  na focení, nahrávání a k jinému účelu sběru dat, veškeré informace na semináři jsou určeny jen pro osobní potřebu předplatitele a jsou nepřenositelné.


Předplatitel dorazí na seminář v dobrém zdravotním stavu,  neměl by být nachlazen s respiračním onemocněním, aby neohrožoval ostatní účastníky semináře, v jiném případě bude používat vlastní ochranné pomůcky, jako roušku, nebo respirátor. V případě, že vykazujete stav nachlazení, pokud nebudete používat ochranné pomůcky v rámci ochrany zdraví ostatních účastníků, nebo jiným způsobem vykazuje váš stav, (alkohol, drogy) nemusíte být na seminář vpuštěn.


Účastník semináře bude vhodně oblečen a sedí podle zasedacího pořádku, nestanovil pořadatel jinak, během semináře nebude vyrušovat přednášejícího. Účastník semináře se dostaví včas s časovým předstihem tj. 20 minut před započetím semináře, aby nerušil ostatní účastníky. Svévolné opuštění semináře se bere ze strany účastníka jako ukončené a nebude se krátit nijak předplatné.


Pokud dojde ze strany klienta TELEFONICKY NEBO ELEKTRONICKY ke zrušení termínu kratším (tj. 71 hodin), PŘED ČASOVÝM TERMÍNEM SEMINÁŘE a byla již platba provedena, souhlasí klient se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 1500 Kč, a to z časových důvodů, pro přeobsazení termínu pro jiného klienta, zbytek částky bude do 3 dnů, okamžitě vrácena na účet zpět, nebo dle upřesněč.ú klientem, telefonicky, nebo e-mailem.


Pokud po zaplacení do 7 dnů nepožádáte, nebo nedodržíte termín semináře, platba nebude vrácena z důvodu blokování termínu a přeobsazení termínu pro jiného klienta.


V případě zrušení semináře z mé strany (technické důvody, aj.) máte nárok na poskytnutí náhradního termínu, který vám bude nabídnut automaticky s tím, že náhradní termín bude domluven telefonicky nebo e-mailem.


Doklad bude zaslán elektronicky po skončení semináře na požádání.Semináře provozuje společnost :

Dokonalý Život s.r.o., 

V zahradách 1411/35, 

180 00 Praha 8, 

IČ 01430955

C 206373 vedená u Městského soudu v Praze, 

Kontaktní údaje: info@dokonalyzivot.czVšechna práva vyhrazena 

Žádnou část semináře není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv 

OK

Tento web využívá soubory cookie. Podrobnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.