Obchodní podmínky a ochrana dat

Osobní údaje klientů, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících jsou použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodního vztahu a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní data v objednávce jsou okamžitě po vyřízení objednávky bezpečně zrušena a vymazána.


Pokud po zaplacení do 14 dnů nepožádáte, nebo nedodržíte termín konzultace, platba nebude vrácena z důvodu blokování termínu a přeobsazení termínu pro jiného klienta.


Termín konzultace lze zrušit nejpozději 3 dny před dohodnutým termínem a to bez udání důvodu. Pokud byla již provedena platba, bude do tří dnů finanční částka okamžitě vrácena na účet,  po poskytnutí a upřesnění adresy klientem, buď telefonicky nebo e-mailem.


Pokud dojde ze strany klienta ke zrušení termínu kratším jak 3 dny, a byla již platba provedena, souhlasí klient se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 500 Kč z časových důvodů, pro přeobsazení termínu pro jiného klienta.


V případě zrušení poradenství z mé strany (technické důvody, aj.) máte nárok na poskytnutí náhradního termínu, který vám bude nabídnut automaticky s tím, že náhradní termín bude domluven telefonicky nebo e-mailem.


Každá objednávka, která je potvrzena nebo je zaplacena se považuje za závaznou.

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.