DAR

Obchodní podmínky a ochrana dat

KONZULTACE

Osobní údaje klientů, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících jsou použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodního vztahu a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní data v objednávce, (předobjednávce) jsou okamžitě po vyřízení objednávky bezpečně zrušena a vymazána.


Termín KONZULTACE  lze zrušit nejpozději 

5 dnŮ (tj. 120 hodin), před dohodnutým časovým termínem a to bez udání důvodu. Pokud byla již provedena platba, bude do 10 dnů finanční částka okamžitě vrácena na účet, po poskytnutí a upřesnění adresy klientem, buď telefonicky nebo e-mailem. Omluva v pozdějším čase tj. do termínu konzultace je možnost přesunutí na jiný termín, který vám oznámím.


Pokud dojde ze strany klienta TELEFONICKY NEBO ELEKTRONICKY ke zrušení termínu kratším jak 5 dnŮ, (tj. 120 hodin), PŘED ČASOVÝM TERMÍNEM KONZULTACE, a byla již platba provedena, souhlasí klient se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 500 Kč, a to z časových důvodů, pro přeobsazení termínu pro jiného klienta, zbytek částky bude do 10 dnů, vrácena na účet zpět, nebo dle upřesnění č.ú klientem, telefonicky, nebo e-mailem.


V případě zrušení poradenství z mé strany (technické důvody, aj.) máte nárok na poskytnutí náhradního termínu, který vám bude nabídnut automaticky s tím, že náhradní termín bude domluven telefonicky nebo e-mailem.


Každá objednávka, která je zaplacena se považuje za závaznou.


Pokud po zaplacení do 14 dnů nepožádáte, nebo nedodržíte termín konzultace, platba nebude vrácena z důvodu blokování termínu a přeobsazení termínu pro jiného klienta..


Vlastnictví a know-how společnosti, poskytovatele.

On-line produkty jsou výsledkem činnosti společnosti a poskytovatele a jsou jejím a jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Klient může použít obsah online produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah online produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

Veškeré texty, loga, receptury a fotografie jsou majetkem společnosti, poskytovatele a bez jejího, jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity..Stránky provozuje společnost :

Dokonalý Život s.r.o., 

C 206373 vedená u Městského soudu v Praze, 

V Zahradách 1411/35, Praha 8, 

IČ 01430955


Podmínky platné od  1.1. 2023 


Všechna práva vyhrazena 

Žádnou část webu není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv s výjimkou krátkých citací nebo odkazů na tyto stránky.


Tento web využívá soubory cookie. Podrobnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů

Odmítnout

OK