Děkuji Vám, že se podílíte na předávání

tradic a odkazu mých učitelů.










(I. ročník už probíhá)



II. Ročník školy Filipa Tomáše 2024/2025

otevírá se v září 2024

Počet míst omezen



TÉMATA II. ROČNÍKU

Škola je určena pro uchování tradic

v našich zemích v oboru léčitelství

a dalších psychoenergetických disciplín.


1. SETKÁNÍ

(DARY MÁME, JEN JE NEUMÍME VYUŽÍT)

Každý člověk má schopností, které za celý život nemusí objevit a zhodnotit, naše cesta je směr který je daný, ale my nevíme jestli je správný. Pozor na dary od (cizích) lidí, nezničíme je vyhozením.



2. SETKÁNÍ

(TRADICE LÉČITELSTVÍ V NAŠICH ZEMÍCH)

Tradice léčitelství, psychoenergetické disciplíny,

CAM, radioterapie, chiromantie, irisdiagnostika.



3. SETKÁNÍ

(NÁŠ ROD, NAŠE KARMA)

Každý z nás může prokletí rodu změnit, není to jen

o tom to přetrpět a sklopit hlavu, my jsme strůjci

a můžeme vše změnit.


4. SETKÁNÍ

(PROČ OPAKUJEME STEJNÉ CHYBY)

Naše znovuzrození je úkolem který dopředu neznáme, bojíme se ozvat, myslíme si že je

to tak správně a jiní toho zneužijí.


5. SETKÁNÍ

(NAŠE ZDRAVÍ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ)

Dostaneme do vínku od svých rodičů genetickou výbavu, kterou my nemůžeme změnit, ale ze sedmdesáti procent můžeme ovlivnit naše zdraví.


6. SETKÁNÍ

(JAK SE RADOVAT A BÝT STRŮJCEM ŠTĚSTÍ)

Naše cesta je naší knihovnou, vše co prožíváme je důležité pro náš duchovní růst, pochopíme to až se to stane a my procitneme.


7. SETKÁNÍ

(JAK OCHRÁNIT SEBE I SVOU RODINU)

Máme rodinu, máme strach o svoje bližní, jak se můžeme ochránit, svůj dům, sebe, bližní.


8. SETKÁNÍ

(BYLINKY, PŘÍRODNÍ POMOC)

Naše příroda nám dává možnost si pomoci,

Jaké bylinky mít doma, přírodní léčba.


9. SETKÁNÍ

(JAK NAJÍT VODU, ZÓNY, ENERGIE)

Připravujeme se stěhovat, hledáme místo kde chceme žít, jak máme místo vyhledat, aby nebylo pro nás nebezpečné, jak najít zóny, vodu, energie.


10. SETKÁNÍ

(PRÁCE LÉČITELE, BYLINÁŘE)

Způsoby diagnostiky, možnosti dnešní doby.

 Přípravy čajů, tinktur, mastí.


11. SETKÁNÍ

(ZÁVĚREČNÝ POBYT V PŘÍRODĚ)

Společný víkendový pobyt s ubytováním, zde probereme vše co nebylo na deseti setkáních.

Naše dary a možnosti. Recept na nestárnutí.


Filip Tomáš je absolventem UK a vysoké školy psychosociálních studií celoživotního vzdělávání oboru psychoterapie. Celý život se vzdělává, vždy má kolem sebe průvodce kteří ho vedou životem. Bohudík, už jako malý kluk měl několik mystických zážitků, které se časem zhmotňovaly.


„Každý jsme jedineční a máme svojí cestu na této planetě, každé setkání je dopředu dané, naše energie duše, která je nesmrtelná se setkávají po mnoho věků, řešíme věci, které jsme v minulých životech nestihli. Naše setkání tedy nebudou náhodné.“

Filip Tomáš



Cena jedenácti přednášek, včetně víkendového pobytu  je 23.532,- Kč


Osobní setkání roční školy

 1x do měsíce od září 2024 (celkem 11x za školní rok)

vybrané soboty v měsíci  10:00 - 15:00…

Po každém semináři je možná osobní konzultace dle dohody.


11. setkání bude společný víkendový pobyt všech žáků,

včetně ubytování a stravy v penzionu na konci kurzu (20-22.6. 2025)





 Pro více informací napište na e-mail

 info@filiptomas.cz

Všechna práva vyhrazena

Žádnou část webu není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv

s výjimkou krátkých citací nebo odkazů na tyto stránky.