DAR

FILIP TOMÁŠ 


Dnešní svět s výzvami a změnami, klade před nás otázky: Jakým směrem se ubírat? Jak najít svůj vnitřní klid? Filip se rozhodl otevřít dveře do tradiční školy psychoenergetických disciplín. Jeho práce nezpochybnitelně ukazuje, že skutečná změna začíná ve chvíli, kdy jsme ochotni udělat pro sebe něco výjimečného.


Ti, kteří se rozhodnou nezůstat v zajetí minulosti, otevírají dveře k uzdravení a transformaci. Každý krok směrem k osobnímu růstu a pochopení vlastních traumatu je krokem směrem k novým horizontům. Filipova práce zahrnuje právě tuto odvážnou cestu vstříc osobnímu probuzení.


Je třeba vnímat, že i když můžeme ovlivnit mnohé aspekty svého života, existují i věci, které jsou nad naší kontrolou. To, co je dáno nám "zdarma.“ Božská krása a vnitřní síla přírody často zůstává skryta před naším zrakem. Filip svou práci vnímá jako prostředek, jak odhalit tuto krásu a propojit tradiční poznatky s moderními přístupy k psychoenergetice.


Každý, kdo se rozhodne otevřít cestu změn a nahlédnout do hlubin vlastního bytí, může najít v jeho škole cenného průvodce. Změna je možná, pokud jsme připraveni jít do neznáma a postavit se výzvám života s odvahou a otevřeností. Filipova tradiční škola psychoenergetických disciplín se tak stává místem, kde se setkávají odvážní průzkumníci vlastního nitra a hledači vnitřní i vnější krásy života prospěšné našemu zdraví.
 • Informace a rady:


Samozřejmě, není v jeho silách naplnit očekávání každého. Působení není okamžitý proces, zejména když se tělo a duše léta zanedbávaly. Nemůže udělat zázraky bez spolupráce každého jednotlivce. Je důležité si uvědomit, že je prostředníkem v působení, podobně jako kdysi byly jeho učitelé E. Moučková a V. Bažant. Respektuje a spolupracuje s konvenční medicínou v symbióze mezi alternativními a klasickými léčebnými přístupy.


Chápu, že každý klient je jedinečný a přístup k jejich zdravotním potřebám by měl být individualizovaný. Prevence a pomoc jsou klíčové, přičemž vždy respektuje doporučení lékařů, pokud považují za vhodné. Jeho cílem je poskytovat podporu a vedení na cestě k celkovému zdraví, ve spolupráci s lékařským týmem a klientem samotným.


 • Univerzální lék nemůže vše vyřešit, je potřeba řešit vícero faktorů, které na nás po celou dobu našeho života působí a upravit jich pokud je to možné.
 • Nezapomínejme, že naše zdraví se skládá z 50% z našeho životního stylu, z 20% z prostředí, ve kterém žijeme, z 20% z genetické výbavy od rodičů a z 10% z lékařské péče. 
 • Naše zdraví si můžeme ovlivnit k dobrému ze 70% sami. 
 • Nepodceňujme prevenci a zdravý životní styl.
 • Nejvíce problémů je následkem dalších přidaných faktorů 
 • Například přemíra brukvovité zeleniny jako tak blokuje přísun jódu do těla a tím narušuje funkci štítné žlázy. 
 • Přemíra energie z jídla, přemíra živočišných bílkovin zase vytváří onkologické problémy. 
 • Další příčinou je nadbytek vitamínu A, E a dalších umělých minerálů, a na to už dávno  poukazovala moje učitelka, jak říkávala: „Nejlepší přírodní přísun vápníku pro tělo jsou nudle s mákem."
 • Pokud potřebujete mastičky na dutiny a rýmu, mám je k dispozici na vyžádání.


Pozor na nevyzkoušené diety a různé nesmysly na internetu, aj., než začnete cokoliv dělat začněte bádat po svém. Studujte odbornou literaturu, odkazy na uvedené odborné weby Vám mohou pomoci. Hlavně vnímejte sami sebe s láskou a pokorou k sobě a našemu stvořiteli.


Bezpečnost potravin. (Informace o látkách v potravinách 

Složení potravin (Informace o nutričním obsahu potravin)

Mýty ve výživě (Aktuální výživové informace potravin)

Vím co jím? (Výživa a zdravý životní styl)


 • Zde uvedené veškeré rady, receptury, odkazy nenahrazují návštěvu lékaře.


 • Je možné domluvit si tyto individuální konzultace  přímo u Vás:


 • Kontrola pozemku před koupí nebo stavbou domu, voda, zóny, aj.
 • Měření patogenních zón, ale i pozitivních zón na relax a posílení, pokud na místě jsou
 • Hledání pramenů vody pro vrt, studnu (měřím hloubku, vydatnost, hlavní pramen aj.)
 • Pročistění domu po zemřelém, toto je možno jen pro majitele domu, pokud neproběhla vše za zemřelé.
 • V případě že onemocníte po nastěhování do nového bytu, domu po cca. 2-3 měsících, zavolejte si prosím na konzultaci. 
 • Je možnost domluvit individuální setkání, přednášku, zavolejte nebo napište na e-mail, cena dle dohody, pokud nemohu volám zpět..

„Vita Perfecta - Filip Tomáš


„Probuďme se, ať se můžeme radovat a tvořit si šťastný a radostný, zkrátka dokonalý život, který nás bude bavit, nebojme se také ozvat.“ 

Filip Tomáš

Všechna práva vyhrazena 

Žádnou část webu není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv s výjimkou krátkých citací nebo odkazů na tyto stránky.
Tento web využívá soubory cookie. Podrobnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů

Odmítnout

OK