Filip Tomáš

perfectums in nobis


Má celoživotní práce je spojena také s praxí u léčitelky, bylinářky E. Moučkové (2021) a biotronika V. Bažanta (2023), který navázal na psychoenergetickou laboratoř prof. Kahudy a dalších významných učitelů.

Dar pomoci lidem je pro mě posláním, které jsem už jako malý chlapec vnímal, ale nerozuměl jsem tomu. Až s pomocí mých učitelů, jsem připraven Vás nasměrovat na správnou cestu, pomocí darů uzdravení a zkušeností z tisíce hodin rozhovorů, náslechů a konzultací, tím i průhledů do nitra duše člověka. Díky vedení se otevírá nevídané, které není zcela popsáno. Západní medicína psyché (duši) neuznává a u fyzického těla je bohužel vytěsněna, tudíž začne vládnout strach. Komunikace je důležitá, což se dnes bohužel neděje. Někteří ani nezvednou oči, aby se propojili s námi, přitom napojení je velice důležité, naše oči jsou průhledy do duše.


„To co dělám, dělám rád, vracím lidem úsměv na tváři, to je moje dokonalost, pro někoho je to důležité, miluji ten život, miluji rozhovory, vím, že nic nevím, ale jsem schopen naslouchat.“


Základem každé změny je rozhodnutí něco učinit, bez toho je každá snaha marná. Každý, kdo nechce nic změnit, nikdy také na sobě nic nepocítí a vrací se do doby traumat, je stále je na začátku a točí se v bludném kruhu.


Pracuji po celém světě. Změny jsou vidět, ale jsou věci které prostě neovlivníme i kdybychom se snažili sebevíc. Vše je dopředu dané, jen se nám masmédia snaží zastřít zrak, abychom neviděli to božské, co je zadarmo.


Člověk si tak jako tak svou nemoc vytváří a sám rozhoduje o svém uzdravení nebo smrti. Zákonitost rozhovoru těla a duše je opravou předkládaných traumat mozkem, jejich  nastavením vlastní pomocí, protože ten program si tvoříme jen my samotní.


Samozřejmě není v mých silách vyhovět všem. Nejsem schopen vyřešit problém bez pomoci každého jednotlivého jedince. Tělo a duše se léta zanedbávaly a nejde konat zázraky na počkání.

Konvenční medicínu nikdy nerozmlouvám, spolupracuji s lékaři a klientům doporučuji prevenci a eventuelní pomoc v symbióze, pokud to lékař doporučí jako vhodné. Univerzální lék nemůže vše vyřešit, je potřeba řešit vícero faktorů, které na nás po celou dobu našeho života působí a upravit jich.

Nezapomínejme, že naše zdraví se skládá z 50% z našeho životního stylu, z 20% z prostředí, ve kterém žijeme, z 20% z genetické výbavy od rodičů a z 10% z lékařské péče. Takže naše zdraví si můžeme ovlivnit k dobrému ze 70% sami. Nepodceňujme prevenci a zdravý životní styl. Například přemíra brukvovité zeleniny, jako tak blokuje přísun jódu do těla a tím narušuje funkci štítné žlázy. Přemíra energie z jídla, přemíra živočišných bílkovin, zase vytváří onkologické problémy. Nejvíce úmrtí je následkem dalších přidaných faktorů, nejvíce z prachu a hluku. Další příčinou je přemíra energie, nadbytek vitamínu A, E a dalších umělých minerálů, ale na to už dávno  poukazovala moje učitelka Eva Moučková, jak říkávala, nejlepší přírodní přísun vápníku pro tělo jsou nudle s mákem.


Pokud potřebujete mastičky na dutiny a rýmu, mám je k dispozici na vyžádání.


Zde máte důležité informace pro výživu těla v různých obdobích života, jak dávno hlásala moje učitelka i pro těhotné, kojící aj. Víš co jíš?

Pozor na nevyzkoušené diety a různé nesmysly na internetu, v časopisech, aj., než začnete cokoliv dělat, začněte bádat po svém v odborné literatuře, vnímejte sami sebe s láskou a pokorou k našemu stvořiteli.


Zde uvedené veškeré rady, receptury, odkazy nenahrazují návštěvu lékaře.„Probuďme se, ať se můžeme radovat a tvořit si šťastný a radostný, zkrátka dokonalý život, který nás bude bavit, nebojme se ozvat.“ Filip Tomáš


Na základě vašich požadavků jsem se rozhodl otevřít

II. ročník Školy Filipa Tomáše, zápis začíná koncem února 2024

Je také možné si domluvit individuální tyto konzultace přímo u Vás.

  • Kontrola pozemku před koupí nebo stavbou domu, voda, zóny, aj.
  • Měření patogenních zón, ale i pozitivních zón na relax a posílení, pokud na místě jsou
  • Hledání pramenů vody pro vrt, studnu (měřím hloubku, vydatnost, hlavní pramen aj.)
  • Pročistění domu po zemřelém, toto je možno jen pro majitele domu


V případě že onemocníte po nastěhování do nového bytu, domu po cca. 2-3 měsících, volejte prosím na konzultaci, možnost domluvit individuální setkání, přednášku, volejte nebo napište na e-mail, cena dle dohody, pokud nemohu volám zpět.


„Perfectums in nobis - Filip Tomáš
Všechna práva vyhrazena

Žádnou část webu není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv s výjimkou krátkých citací nebo odkazů na tyto stránky.